Loppet där alla är vinnare

Lilla Lundbergsloppet är barnloppet i Atea Norrköpings Stadslopp som arrangeras av idrottsföreningen Tjalve IF.

Dessutom är det en del i Lundbergs Fastigheters samarbete med Generation Pep för att inspirera barn och ungdomar till ett aktivt och hälsosamt liv. Med gratis deltagande för alla barn upp till 12 år vill vi öppna dörren till en rolig upplevelse som väcker lusten till rörelse och aktivitet. I Lilla Lundbergsloppet är alla vinnare!

Det allra första Lilla Lundbergsloppet anordnades i Norrköping den 21 augusti 2019 och blev en stor succé maxad rörelseglädje bland de ca 400 deltagarna. 

 

 


För barn och ungas hälsa

Generation Peparbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Genom att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga, vill Generation Pep vända den negativa utveckling vi ser i Sverige idag. 

Initiativtagare till Generation Pep är kronprinsessparet och organisationen arbetar för att vara en röst för frågan kring barn och ungdomars hälsa och driver flera egna initiativ såsom Pep Skola samt initiativ tillsammans med Peppare, däribland Lundbergs Fastigheter. 

www.generationpep.se

IFK Norrköping

Sedan många år tillbaka har Lundbergs Fastigheter och IFK Norrköping samarbetat för att skapa en framgångsrik fotbollsförening. Fotbollen betyder mycket för många och fyller en viktig plats i samhället.

IFK Norrköping bidrar stort till staden genom sin samhällsnytta, allt ifrån att skapa en meningsfylld fritid för barn och ungdomar till hälsa och välbefinnande, inkludering, integration och ideella insatser.

Tillsammans är vi med och bygger en framgångsrik stad – både på och utanför planen.

www.ifknorrkoping.se

Vi gillar samverkan och samarbete

Vi engagerar oss i smått och stort. Från samarbeten med elitidrottslag, till engagemang i lokala idrottsklubbar. Från bygg- och anläggningsbranschens nationella färdplan mot klimatneutralitet, till regionala samverkansinitiativ för trygga och attraktiva stadskärnor. 

Alltid med samma syfte - att utveckla hållbara stadsmiljöer.