För barn och ungas hälsa

 Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Vi bidrar genom aktiviteter och samarbeten för att inspirera och väcka lusten till rörelse hos barn och unga. Lilla Lundbergsloppet är vårt alldeles egna lopp för barn och vi är med och sprider Generation Peps viktiga budskap både inom och utanför vår organisation.

 

www.generationpep.se