Styrelse

Fredrik Lundberg

Ordförande, ledamot

Ledamot
Född: 1951

Lars Johansson

Ledamot

Född: 1966

Louise Lindh

VD, ledamot

Född: 1979

Göran Lundin

Ledamot

Född: 1940

Katarina Martinson

Ledamot

Född: 1981

Stefan Nilsson

Ledamot

Född: 1957

Sten Peterson

Ledamot

Född: 1956

Peter Whass

Ledamot

Född: 1954

Michael Knutsson

Arbetstagarrepresentant Tjänstemän

Född: 1957

Fredrik Milton

Arbetstagarrepresentant Kollektivanställda

Född: 1976

Nils Svanberg

Suppleant Arbetstagarrepresentant

Född: 1968