Serviceanmälan

Har du en lokal fortsätter du med din anmälan nedan genom att först välja ort.
Hyr du en lägenhet hos oss gör du din serviceanmälan på Mina sidor.
Logga in eller registrera dig på Mina sidor genom att följa länken, därefter kan du göra din serviceanmälan.

Lokal Gör din serviceanmälan för lokal här

Lägenhet Registrera dig på Mina sidor för att göra en serviceanmälan