Om vår mark

Vi äger 2 400 hektar åker, skog och centralt belägna tomter på ett 50-tal platser i Mellansverige och arbetar med att planlägga och utveckla den marken på olika sätt. En stor del resulterar i byggrätter för bostäder. Just nu tar vi fram detaljplaner för cirka 1 400 småhus och lägenheter i bland annat Norrköping, Enköping, Mariefred och Örebro. Projekten säljs oftast till olika byggbolag eller privatpersoner. En del utvecklas till byggprojekt för vår egen förvaltning.