Gamla Tegelbruket i Svalsta - kommande småhusområde

Detaljplanen för ett 30-tal småhus i norra delen av Svalsta har vunnit laga kraft. Området ligger där det tidigare funnits ett tegelbruk i ett skyddat läge intill skogen. Tvärs över gatan finns dagis och skola.

 

Se planen nedan:

Illustration 1

Illustration 2