Gamla Tegelbruket i Svalsta - kommande småhusområde

I norra delen av Svalsta, 8 km väster om centrala Nyköping, har vi påbörjat projektering för ett 100-tal radhus och friliggande villor. Området ligger där det tidigare funnits ett tegelbruk i ett skyddat läge intill skogen. Tvärs över gatan finns dagis och skola.

 

Se olika utbyggnadsalternativ nedan:

Illustration 1

Illustration 2