Mariefred - Södra Årby

Södra Årby ligger i vacker sörmländsk natur mellan Mariefred och Läggesta station. Området håller för närvarande på att planläggas för olika former av småhus - friliggande, parhus, kedjehus och radhus.

Detaljplan

Detaljplanprogram har upprättats, som underlag för fortsatt planläggning.