Mariefred - Stora Sundby gård

Området runt Stora Sundby gård håller på att planläggas så att den äldre och den nya bebyggelsen kommer att komplettera varandra.

Detaljplan

Detaljplan för ca 100 småhus har vunnit laga kraft.