Om vår mark

Vi äger 2 420 hektar åker, skog och centralt belägna tomter på ett 60-tal platser i Mellansverige och arbetar med att planlägga och utveckla den marken på olika sätt. En stor del resulterar i nya bostäder, främst småhusområden. Just nu tar vi fram detaljplaner för cirka 2 000 småhus och lägenheter i bland annat Norrköping, Haninge, Mariefred, Eskilstuna och Örebro. Projekten säljs oftast till olika byggbolag eller privatpersoner.